Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường năm 2016
Ngày cập nhật 07/10/2017
Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường năm 2016

Chiều ngày 28/9, UBND thị xã tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của UBND các xã, phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Tập- Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Theo kết quả đánh giá, xếp loại CCHC năm 2016, điểm trung bình của UBND các xã, phường theo Bộ tiêu chí đánh giá là 73,03 điểm. Có 4/12 xã,phường đạt từ 78 đến 89,5 điểm, xếp vào nhóm tốt; 4/12 xã, phường đạt từ 69,25 đến 77,75 điểm, xếp vào nhóm khá; 4/12 xã, phường đạt từ 53.77 đến 65,75 điểm, xếp vào nhóm trung bình.

Qua đánh giá cho thấy, việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được UBND các xã, phường tiến hành nghiêm túc. Việc thẩm định được triển khai kỹ lưỡng, phát huy được sự tham gia của các đơn vị để giúp cho Hội đổng thẩm định có cơ sở quyết định điểm đánh giá đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được khách quan, công bằng, dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế của UBND các xã, phường năm 2016 và là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu đơn vị xác định được những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2016. Từ đó, có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện kế hoạch công tác CCHC năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Đắc Tập biểu dương công tác đánh giá, xếp loại CCHC của UBND các xã, phường trong năm 2016. Bên cạnh những mặt tích cực thì Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại tại các đơn vị như: Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến đánh giá, chấm điểm, báo cáo sơ sài, cung cấp tài liệu kiểm chứng chưa theo yêu cầu, sự chênh lệch giữa điểm tự đánh giá và điểm thẩm định còn cao... Để làm tốt công tác CCHC trong những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Đắc Tập yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả đánh giá, xếp loại năm 2016 để khắc phục những hạn chế, những nội dung chưa thực hiện tốt; tổ chức tự đánh giá nghiêm túc, thực chất, sát với tình hình triển khai thực hiện CCHC của từng đơn vị.
 
Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của UBND xã, phường năm 2016:
 

STT

Đơn vị

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định

Vị thứ

1

Phú Sơn

96

89,5

1

2

Thủy Lương

96,5

84,5

2

3

Thủy Dương

98

82,5

3

4

Thủy Tân

85,5

78

4

5

Phú Bài

90

77,75

5

6

Thủy Thanh

96,5

75,75

6

7

Thủy Châu

94,5

72,7

7

8

Thủy Phương

89,5

69,25

8

9

Thủy Phù

91

65,75

9

10

Dương Hòa

70,5

65

10

11

Thủy Vân

85

62,5

11

12

Thủy Bằng

87,75

53,75

12

 

 

TTTĐT thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 79