Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 14/05/2021

 

 

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 26 ứng cử viên với 04 đơn vị bầu cử. Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND xã.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: THÔN 1

SỐ ỨNG CỬ VIÊN: 05 NGƯỜI, SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU: 03 NGƯỜI

1. MAI VĂN ĐIỂU

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: MAI VĂN ĐIỂU

Họ và tên khai sinh:  MAI VĂN ĐIỂU

Ngày, tháng, năm sinh: 26/3/1959.             Giới tính: Nam.                       Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Quê quán: Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 1, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn1, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191557953. Ngày cấp: 15/10/2011. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Thiên chúa giáo.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 09/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ:        

Nghề nghiệp, chức vụ: Thôn trưởng Thôn 1, xã Phú Sơn.

Nơi công tác: Thôn 1, xã Phú Sơn.  

Ngày vào Đảng: . Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2001 đến tháng 11/2011:Công an viên Thôn 1, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 12/2011 đến nay:Thôn trưởng Thôn 1, xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

       Được sự giới thiệu của UBMTTQ xã Phú Sơn, tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HĐND xã, đơn vị bầu cử số 1, thôn 1. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thôn 1, có điều kiện hơn đóng góp công sức của mình cùng bà con xây dựng Thôn 1 phát triển.

       Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xã. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

      Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

      Thứ hai, Thôn trưởng với nhiệm vụ quan trọng là đại diện cho Ban quản lý thôn 1, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND xã chỉ đạo, xây dựng các phong trào của Thôn 1 ngày càng phát triển đi lên.

      Thứ ba, Tôi sẽ phối hợp với các ban, ngành, các chi hội tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phòng trào do cấp trên và địa phương phát động. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để kịp thời đưa đến tận người dân, giúp cho nhân dân đầu tư phát triển vào sản xuất, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân; Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, nhân dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

      Thứ 4, Tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Là người cán bộ cũng là người dân trong thôn, tôi luôn nghĩ về thôn 1, về xã Phú Sơn, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng thôn 1 và xã Phú Sơn ngày càng phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.

 

2. TRẦN THỊ MỸ LINH

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

 Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ MỸ LINH

 Họ và tên khai sinh:  TRẦN THỊ MỸ LINH

 Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1996.                    Giới tính: Nữ.                   Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 8, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 192095726. Ngày cấp: 12/10/2011. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Phụ trách Nhà văn hóa và Đài truyền thanhxã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.    

Ngày vào Đảng: 18/11/2020. Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2018 đến nay: Phụ trách Nhà văn hóa và Đài truyền thanh xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

        Được sự tín nhiệm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn đồng ý hiệp thương, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với cá nhân tôi. Vì vậy, nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND xã tôi sẽ nổ lực làm tốt những công việc chủ yếu sau:

       1. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xã.

      2. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt chuyên môn, vừa dành thời gian để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

      3. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, luôn gần gũi, sâu sát với cơ sở để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri và cơ quan có thẩm quyền.

      4. Đối với địa bàn nơi ứng cử: Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND xã, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội Thôn mình và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng Thôn ngày càng phát triển.

       5. Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

 

3. HÀ PHƯƠNG NAM

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: HÀ PHƯƠNG NAM

Họ và tên khai sinh:  HÀ PHƯƠNG NAM

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1983.                    Giới tính: Nam.               Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191515729. Ngày cấp: 16/5/2014. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công nghệ Thông tin, Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:22/02/2006. Ngày chính thức: 22/02/2007.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2004: Văn phòng UBND xã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2005 đến tháng 04/2015: Công chức Văn phòng-Thống kê xã Phú Sơn.

- Từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2016: Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng-Thống kê xã Phú Sơn.

- Từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2018: Đảng ủy viên; Công chức Văn phòng-Thống kê; Bí thư Chi bộ Thôn 1, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2020: Đảng ủy viên; Công chức Văn phòng-Thống kê; PCT Công đoàn;   Bí thư Chi bộ Thôn 1, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020: Đảng ủy viên,Công chức Văn phòng-Thống kê, PCT Công đoàn xã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2021 đến nay: ĐUV, PCT.UBND, PCT Công đoàn xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

      Tôi vào công tác ở UBND xã Phú Sơn đã được 17 năm, cũng gần bằng thời gian ấy là cán bộ đảng viên ở Chi bộ Thôn 1, rồi làm Bí thư Chi bộ một nhiệm kỳ, đại biểu HĐND xã ứng cử trên địa bàn hai nhiệm kỳ.

       Nhiệm kỳ 2021-2026, tôi rất phấn khởi được UBND xã, UBMTTQVN xã giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 1, Thôn 1. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, cùng với nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND xã, đây vừa là vinh dự lớn lao của bản thân và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để tôi có thể làm, có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc của nhà nước, của xã hội, đặc biệt là đối với Thôn 1, là thôn khó khăn nhất trên toàn xã. Tôi sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động với các nội dung sau:

      Thứ nhất: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xã, tôi nhận thức rằng trước hết phải gần gũi, sâu sát với quần chúng để hiểu và nắm bắt được những tâm tư, tình cảm, những nguyện vọng mà nhân dân mong muốn.

      Thứ hai: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tôi sẽ nắm bắt tình hình, đề ra những kế hoạch, những giải pháp góp phần khắc phục, giải quyết những khó khăn để đưa KTXH của xã nhà, của Thôn 1 ngày càng phát triển, giữ vững QPAN, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm cùng toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra.

      Thứ ba: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, tiếp thu những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nhân dân, những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách, để phản ánh nhanh nhất và trung thực nhất những nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của nhân dân, của cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đề xuất với các cấp, các ngành chức năng giải quyết kịp thời. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để giúp cho nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, yên tâm, ổn định cuộc sống.

     Thứ tư: Phát huy vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu HĐND trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND xã đề ra. Mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

    Thứ năm: Tôi sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người cán bộ, là công bộc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin mà Đảng ủy, chính quyền địa phương và cử tri giao phó.

    Với ý thức, trách nhiệm, tâm huyết của mình, tôi rất mong muốn được cử tri ủng hộ để trở thành đại biểu HĐND xã và quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động của mình, góp phần xây dựng Thôn 1 và xã Phú Sơn của chúng ta ngày càng phát triển, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững xã nông thôn mới, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Phú Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

4. PHAN VIẾT PHƯƠNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: PHAN VIẾT PHƯƠNG

Họ và tên khai sinh:  PHAN VIẾT PHƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1986.             Giới tính: Nam.             Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn 8A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191605439. Ngày cấp: 16/5/2014. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:14/5/2007. Ngày chính thức: 14/5/2008.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2005 đến tháng 01/2007:Văn thư - Lưu trữ xã Phú Sơn.

- Từ tháng 02/2007 đến tháng 7/2019:Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Sơn.

- Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2020:Tư pháp - Hộ tịch; PBT Chi bộ Thôn 1, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 06/2020 đến tháng 12/2020: Đảng ủy viên; Tư pháp - Hộ tịch; PCN. UBKT Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ Thôn 1, xã Phú Sơn.

- Từ 01/2021 đến nay:Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND; PCN. UBKT Đảng ủy; Phó Bí thư Chi bộ Thôn 1, xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

      Bản thân tôi rất vinh dự được UBMTTQ Việt Nam  xã  hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Nhiệm kỳ HĐND xã vừa qua (2016-2021), bản thân được phân bổ ứng cử tại Thôn 1 và được bà con cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND xã. Nhiệm kỳ HĐND xã vừa rồi với chức vụ công chức Tư pháp - Hộ tịch xã và đảng viên của Chi bộ Thôn 1; bản thân đã cùng với Chi bộ, Ban chính quyền thôn đã cố gắng làm tất cả mọi việc trong các phong trào của thôn giúp thôn ngày càng đi lên trong các lĩnh vực. Trong các buổi hội họp bản thân luôn đấu tranh liên quan đến quyền lợi của bà con trong thôn…

      Đầu năm nay bản thân vừa được bầu vào chức PCT. HĐND xã. Với cương vị và chức vụ mới nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 bản thân sẽ cố gắng hết sức làm tròn nhiệm vụ của 1 người đại biểu HĐND xã mà bà con tin tưởng bầu vào, đấu tranh vì quyền lợi của bà con nhân dân..

      Nếu được được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, với cương vị PCT. HĐND xã, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau đây:

      - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, luôn luôn đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân.

      - Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý Nhà nước. Luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Luôn lắng nghe và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND và cơ quan Nhà nước thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu hội đồng nhân dân.

      - Ngoài chức vụ PCT.HĐND xã, bản thân còn giữ chức vụ Phó Bí thư Thôn 1. Bản thân sẽ tiếp tục cùng Chi bộ, Ban chính quyền thôn 1 cố gắng giúp đỡ thôn cùng thôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ để đưa thôn ta ngày càng đi lên, càng phát triển thêm trên các lĩnh vực.

     - Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bức xúc mà bà con nhân dân quan tâm

      - Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, các buổi tiếp xúc cử tri. Sau những kỳ họp của HĐND xã bản thân sẽ thông báo kết quả kỳ họp và tình hình kinh tế, VHXH, QPAN để của tri biết và thực hiện.

 

5. TRẦN THỊ XÊ

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ XÊ

Họ và tên khai sinh:  TRẦN THỊ XÊ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1994.                    Giới tính: Nữ.                  Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 6, Phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191858485. Ngày cấp: 17/7/2010. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.    

Ngày vào Đảng:             . Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2018 đến nay:Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 
   

         Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Uỷ ban  MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bầu cử số 1, Thôn 1. Bản thân nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trở thành người đại biểu của nhân dân là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với mỗi cá nhân. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực trí tuệ để thật sự xứng đáng với niềm tin, mong đợi của nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ dành thời gian, tâm huyết thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

          Thứ nhất, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi sẽ trau dồi lối sống trong sáng, giản dị, cầu thị; gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước cũng như các nội quy, quy định tại cơ quan công tác, nhiệt tình tham gia các hoạt động tại nơi cư trú.

          Thứ hai, tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của cử tri đối với các cấp chính quyền. Đồng thời, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tích cực chuyển những kiến nghị chính đáng của cử tri đến các ban, ngành hữu quan để được giải quyết thỏa đáng, kịp thời, đầy đủ theo luật định.

         Thứ ba, tôi đang làm việc trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức chăm lo, giáo dục thế hệ tương lai của đất nước. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để làm tốt vai trò, trách nhiệm của một người cán bộ Đoàn. Tôi sẽ chủ động tham mưu các văn bản, chương trình, hoạt động để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống và pháp luật cho thanh thiếu niên; bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phú Sơn có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn xứng đáng là thế hệ kế tục xuất sắc sự nghiệp của cha anh.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: THÔN 2

SỐ ỨNG CỬ VIÊN: 07 NGƯỜI, SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU: 04 NGƯỜI

1. NGUYỄN QUANG BÁU

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN QUANG BÁU

Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN QUANG BÁU

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1991.           Giới tính: Nam.             Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191725073. Ngày cấp: 5/02/2010. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp CA, Trung cấp ngành CTXH.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.    

Ngày vào Đảng: 27/11/ 2011. Ngày chính thức: 27/11/2012.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2015:Cán bộ Giao thông thủy lợi xã Phú Sơn.

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2018:Phó Bí thư  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2018 đến nay:Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          Được sự giới thiệu của BCH Hội Nông dân xã, của cử tri nơi cư trú, tôi rất vinh dự và phấn khởi được đại diện cho tầng lớp Nông dân xã nhà ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có điều kiện hơn để đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển. Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xã. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

           Thứ nhất, luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

          Thứ hai, thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện mốt số cơ chế chính sách của tỉnh để báo cáo với Đảng ủy, HĐND – UBND xã chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các chi Hội thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

         Thứ ba, với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội chỉ đạo các chi Hội tích cực phối hợp với các ban ngành, phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học - kỹ thuật, việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo.

         Thứ 4, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

        Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình!

 

2. HỒ THỊ HOÀI

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: HỒ THỊ HOÀI

Họ và tên khai sinh:  HỒ THỊ HOÀI

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1987.                    Giới tính: Nữ.                 Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chi Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Quê quán: Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 192183468. Ngày cấp: 04/7/2016. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Văn, Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPNxã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.    

Ngày vào Đảng: 07/11/2016. Ngày chính thức: 07/11/2017.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2019:Cán bộ Dân vận - Tuyên giáoxã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2020 đến tháng 3/2021:Văn phòng Đảng ủy xã Phú Sơn.

- Từ tháng 4/2021 đến nay:Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          Được sự giới thiệu của cử tri nơi cư trú và Hội LHPN xã Phú Sơn, tôi rất vinh dự được ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại đơn vị bầu cử số 2, thuộc Thôn 2, xã Phú Sơn.

          Thời gian qua, với vai trò là một cán bộ Văn phòng Đảng uỷ kiêm PCT. Hội LHPN xã Phú Sơn, bản thân tôi luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. Qua công tác bản thân được rèn luyện và trưởng thành, bản thân tôi luôn nhận thấy rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của địa phương; đồng thời thực hiện chức năng giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

          Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

         1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, chính sách xã hội liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

         2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

         3. Chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.

         4. Chú trọng công tác phát triển hội viên, làm thế nào để chị em tìm đến, ở lại và gắn bó lâu dài với Hội. Xây dựng các chương trình phát triển nguồn vốn giúp hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.

         5. Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Văn phòng Đảng uỷ kiêm PCT. Hội LHPN xã, nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, các uy ước, hương ước của địa phương.

 

3. NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1986.                    Giới tính: Nữ.                Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 6, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191605446. Ngày cấp: 28/3/2018. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật .

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xãPhú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:06/11/2006. Ngày chính thức: 06/11/2007.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2004 đến tháng 4/2007:Phó Chủ tịch Hội LHPNxãPhú Sơn.

- Từ tháng 5/2007đến tháng 5/2010:Đảng ủy viên, PCT Hội LHPN xã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011: Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2012 đến tháng 5/2015:Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Sơn, Bí thư Chi bộ Thôn 2.

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016:ĐUV; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; BT Chi bộ Thôn 2, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2016 đến tháng 02/2019: Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Sơn, Trưởng Ban KT-XH HĐND xã Phú Sơn, Bí thư Chi bộ Thôn 2.

- Từ tháng 3/2019 đến  tháng 9/2020:Đảng ủy viên, Trưởng Ban KT-XH HĐND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Sơn, Bí thư Chi bộ Thôn 3.

- Từ tháng 10/2020 đến nay: Đảng ủy viên, Trưởng Ban KT-XH HĐND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

 Qua hai nhiệm kỳ được bà con nhân dân thôn 2 tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, bản thân luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Nhiệm kỳ này được UBMT xã tiếp tục hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã, bản thân nhận thấy rất vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn lao của mình đối với nhân dân toàn xã nói chung và bà con nhân dân thôn 2 nói riêng. Với chức năng nhiệm vụ mà bản thân đang phụ trách, nếu được bà con tín nhiệm bầu tôi làm người đại biểu HĐND xã, tôi dự kiến xây dựng chương trình hành động của mình như sau:

    1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn về tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những vấn đề mà cử tri mong đợi.

     2. Cùng với HĐND bàn và quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng, để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về KTXH, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vất chất tinh thần của nhân dân.

     3. Làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ,…

     4. Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân để tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua khóa khăn thách thức, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của địa phương.

     5. Tăng cường công tác đối nội, đối ngoại tranh thủ các dự án, các nguồn hỗ trợ, vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân quan tâm hơn nữa để hỗ trợ cho người nghèo về vốn, cơ sở vật chất cho người nghèo của xã có một cuộc sống ổn định vươn lên thoát nghèo bền vững.

     Nếu như được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm người đại biểu HĐND thì tạo điều kiện cho bản thân tôi cũng như cơ quan UBMT xã có ý kiến đại diện ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trước các diễn đàn của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.  

 

4. NGUYỄN QUANG KÍNH        

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN QUANG KÍNH

 Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN QUANG KÍNH

 Ngày, tháng, năm sinh: 08/4/1955.             Giới tính: Nam.    Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 190673359. Ngày cấp: 24/9/2009. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ:        

Nghề nghiệp, chức vụ: Thôn trưởng Thôn 2, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Sơn.

Nơi công tác: Thôn 2, xã Phú Sơn.  

Ngày vào Đảng: . Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa X,nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/2001 đến tháng 10/2009:Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Sơn.

- Từ tháng 11/2009  đến nay:Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Sơn; Thôn trưởng Thôn 2, xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

            Vừa qua, dược sự tín nhiệm của bà con cử tri và Ủy ban MTTQ xã Phú Sơn hiệp thương, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhận thấy, đây vừa là niềm vinh dự đối với bản thân tôi, cũng là trách nhiệm lớn lao mà cử tri giao phó. Vì vậy, bản thân nguyện sẽ cố gắng phấn đấu đem hết khả năng của mình để cùng với Chi bộ, Ban chính quyền, các ban ngành đoàn thể Thôn 2 xây dựng Thôn 2 nói riêng và xã nhà nới chung ngày càng phát triển về mọi mặt. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

       1. Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; thường xuyên, lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND. Thực sự là cầu nối giữa cử tri với các cấp thẩm quyền.

      2. Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ và nhân dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, các chi hội đoàn thể tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phòng trào do cấp trên và địa phương phát động. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để kịp thời đưa đến tận người dân, giúp cho nhân dân đầu tư phát triển vào sản xuất, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân.

        3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND, HĐND xã chỉ đạo nhằm xây dựng các phong trào của Thôn 2 ngày càng phát triển.

       4. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

        Là một người cán bộ cũng là người dân trong thôn, tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng thôn 2 và xã Phú Sơn ngày càng phát triển. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

 

5. LÊ TRỌNG QUỐC

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: LÊ TRỌNG QUỐC

Họ và tên khai sinh:  LÊ TRỌNG QUỐC

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1992.                    Giới tính: Nam.          Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 1, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn 1, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191840126. Ngày cấp: 23/5/2017. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm GDTC, cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.    

Ngày vào Đảng: 04/12/2015. Ngày chính thức: 04/12/2016.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 4/2017 đến nay: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

         Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Sơn nhiệm kì 2021 - 2026 tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau:

       1/ Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, nghiêm túc tham gia tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắtnhững nguyện vọng chính đáng, hợp pháp kịp thời phản ảnh với Hội đồng nhân dân xã, với các cấp, các ngành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tham gia đóng góp ý cho HĐND xã để đề ra Nghị quyết sát, hợp với thực tế của địa phương.

       2/ Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Ban chính quyền thôn cũng như các ban, ngành, đoàn thể, cùng với các tầng lớp nhân dân của xã Phú Sơn tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

        Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

        3/ Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực như tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng chính quyềntrong sạch, vững mạnh.

        4/ Không ngừng học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những công việc trên cương vị được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri thôn 2 nói riêng và nhân dân xã Phú Sơn.

       5/ Phát huy tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

6. NGUYỄN THANH TÙNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

 
 

 Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TÙNG

 Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THANH TÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1969.                    Giới tính: Nam.                 Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191120608. Ngày cấp: 27/3/2008. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Tài chính - Kế toán xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:02/7/2003. Ngày chính thức: 02/7/2004.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/2001 đến nay:Công chức Tài chính - Kế toán xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

          Được sự giới thiệu của UBMTTQ xã, tôi vinh dự được ứng cử đại biểu HĐND xã, đơn vị bầu cử số 2, xãPhú Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2021 – 2026. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có điều kiện hơn đóng góp phần của mình cùng bà con thôn 2 xây dựng xã nhà phát triển. Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác như sau:

         Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND xã, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

         Thứ hai, với nhiệm vụ quan trọng là quản lý ngân sách, là phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

        Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới chuẩn năng cao. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ câu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; quan tâm đến các đối tượng diện gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng cao mức sống.

         Thứ 3, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là người luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho công tác quản lý và xây dựng vì sự phát triển kinh tế - xã hội xã nhà nhanh phát triển cùng hội nhập với sự phát triển của thị xã và của tỉnh.

         Kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.

7. NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

 

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Ngày, tháng, năm sinh: 02/7/1986.                 Giới tính: Nữ.            Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191598061. Ngày cấp: 16/3/2017. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.                 Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Mầm non.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.    

Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn.

Nơi công tác: Trường Mầm non Phú Sơn.

Ngày vào Đảng: 15/5/2017. Ngày chính thức: 15/5/2018.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012:Giáo viên Trường Mầm non Tigon.

- Từ 10/2012 đến nay: Giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

         Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Sơn nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của mình như sau:

         - Không ngừng nâng cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ nhận thức cũng như năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

         - Tuyên truyền kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ cho quý phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ.

         - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình - nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

        - Báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: THÔN 3

SỐ ỨNG CỬ VIÊN: 07 NGƯỜI, SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU : 04 NGƯỜI

1. NGUYỄN THỊ BÒNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ BÒNG

Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ BÒNG

Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1983.             Giới tính: Nữ.              Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191522018. Ngày cấp: 11/6/2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Mầm non.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn.

Nơi công tác: Trường Mầm non Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:20/12/2005. Ngày chính thức: 20/12/2006.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 02/2007 đến tháng 8/2009:Giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn.

- Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2012:Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phú Sơn.

- Từ tháng 4/2012 đến tháng 01/2013: Quyền Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Phú Sơn.

- Từ tháng 02/2013 đến nay: Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

           Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động gồm những nội dung như sau:

           1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

          2. Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        3. Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

         4. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường : gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

        5. Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có các chế độ chính sách cho con em hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn đồng thời có chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho tất cả trẻ mầm non để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

         6. Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường. Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân.

        Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục tạo là điều kiện và cơ hội giúp cho các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.

 

2. HOÀNG TRUNG GIANG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: HOÀNG TRUNG GIANG

Họ và tên khai sinh:  HOÀNG TRUNG GIANG

Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1977.             Giới tính: Nam.              Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 9, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191384989. Ngày cấp: 27/3/2006. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1995 đến tháng 10/2000:Học viên Trường Đại học An ninh thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2003:Cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ tháng 4/2003 đến tháng 5/2012:Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn cơ sở Công an thị xã Hương Thủy.

- Từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2015: Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Thủy Bằng - Công an thị xã Hương Thủy, PBT. Chi bộ cơ quan UBND xã.

- Từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2019: Đội phó, PBT. Chi bộ Đội KTHS - Công an thị xã Hương Thủy.

- Từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020:Trưởng Công an, Bí thư Chi bộ Công an xã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2020 đến nay: Đảng ủy viên, Trưởng Công an, Bí thư Chi bộ Công an xã Phú Sơn

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

             Bản thân rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Là Trưởng Công an xã, tôi xác định cho dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cũng luôn đem hết tâm sức, khả năng, trí tuệ của mình để phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND xã, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

           - Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. Luôn giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, rèn luyện đạo đức lối sống, đổi mới phong cách làm việc. Thường xuyên thực hiện tự phê và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, cục bộ, quan liêu hách dịch, cửa quyền, biết giữ gìn đoàn kết trong đơn vị . Có tác phong, lề lối làm việc khoa học. Liên hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bảo vệ, kiên quyết đấu tranh các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân.

           - Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND, HĐND xã về những vấn đề nổi lên có liên quan đến ANTT để kịp thời giải quyết dứt điểm.

           - Thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT. Không để các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để  hoạt động gây rối, gây bạo loạn, biểu tình, khủng bố.

          - Lắng nghe, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

          - Điều tra làm rõ, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc. Không để tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân. Làm tốt công tác quản lý các loại đối tượng

          - Thường xuyên đảm bảo TTATGT – TTCC; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, xác nhận các loại giấy tờ hành chính cho nhân dân kịp thời đúng thời gian quy định .

          - Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền Pháp Luật và các phương thức thủ đoạn phạm tội đến đông đảo cử tri.  

 

3. NHÂM THỊ HIÊN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường gọi: NHÂM THỊ HIÊN

 Họ và tên khai sinh:   NHÂM THỊ HIÊN                     

 Sinh ngày: 08 tháng 11 năm 1981.     Giới tính: Nữ.

 Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Quê quán: Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nơi đăng ký thường trú: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 6, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191440110, ngàycấp: 27/8/2010, Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.                                            Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

    - Giáo dục phổ thông: 12/12.

    - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Kinh tế, Đại học Luật.

    - Lý luận chính trị: Cao cấp.

    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam : 24/6/2008. Ngày chính thức: 24/6/2009.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.       

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa VIII nhiệm kỳ 2004-2011; khóa IX nhiệm kỳ 2011- 2016; khóa X nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu HĐND Thị xã Hương Thủy khóa VI nhiệm 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 8/2002 đến tháng 11/2003: Cán bộ Văn thư xã Phú Sơn.

- Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2010: Công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2010: Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐNĐ xã, Chủ tịch Công đoàn xã, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Thị xã.

- Từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn xã, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Thị xã.

- Từ tháng 6/2015 đến 5/2016: Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Thị xã.

- Từ tháng 6/2016 đến 12/2016: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn; Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Thị xã.

- Từ tháng 01/2017 đến 5/2020: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn.

- Từ 5/2020 đến 7/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn.

- Từ 8/2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

           Được giới thiệu ra ứng cử để có thể trở thành đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là một vinh dự lớn cho bản thân Tôi, đồng thời Tôi cũng hiểu được những trọng trách mà mình phải luôn nỗ lực thực hiện để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND nhiệm kì 2021 – 2026, Tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau:

          1/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND thị xã, HĐND xã.

          Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

          2/ Cùng với tập thể tham mưu, đề xuất các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

          3/ Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự  - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cải cách hành chính, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền thật trong sạch vững mạnh.

         4/ Phát huy tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND thị xã, HĐND xã đề ra.

          Xin chân thành cảm ơn!

 

4. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1996.             Giới tính: Nữ.            Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 192097173. Ngày cấp: 23/7/2012. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Dược sĩ.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Dược sĩ Trạm y tếxã Phú Sơn.

Nơi công tác: Trạm y tế xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:             . Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 6/2018 đến nay: Dược sĩ Trạm y tế xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND xã Phú Sơn, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

          1. Phải gần gũi với nhân dân, tôn trọng quyền phát huy của nhân dân, bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của nhân dân, là người đại biểu phải có đạo đức, Bác thường dạy  chèo thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, phải “lấy dân làm gốc”, có tinh thần tương thân, tương ái, phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

         2. Tham gia hội họp, tiếp xúc cử tri, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng kiến nghị và đề xuất với cấp trên để giải quyết kịp thời những bức xúc, khó khăn của nhân dân, giám sát đúng chức năng của người đại biểu HĐND, đây vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ.

         3. Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ngành đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở, vật chất, phòng chống thiên tai, đầu tư các dự án để nhân dân có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể để bà con nâng cao đời sống kinh tế, thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, khai thác tiềm năng kinh tế vùng gò đồi, đưa xã nhà ngày càng giàu mạnh và phát triển, để từng bước đi vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

         4. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao trình độ nhận thức về y học, chăm sóc sức khỏe, thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng mô hình phòng chống bệnh truyền nhiệm và tệ nạn xã hội.

         5. Vận động nhân dân tích cực tham gia mua BHYT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, để hạn chế dịch bệnh xảy ra nên phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn phổ biến những kiến thức cơ bản về bệnh tật từ đó nhân dân hiểu và biết cách phòng chống.

         6. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn và sự hiểu biết của mình, làm việc chăm chỉ với lương tâm, nghề nghiệp, không quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu với nhân dân, sâu sát về cơ sở.

 

5. BAN VĂN PHÚC

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

Họ và tên thường dùng: BAN VĂN PHÚC

Họ và tên khai sinh:  BAN VĂN PHÚC

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1961.                    Giới tính: Nam.                Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 190673413. Ngày cấp: 15/10/2011. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 07/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ:        

Nghề nghiệp, chức vụ: Thôn trưởng Thôn 3, xã Phú Sơn.

Nơi công tác: Thôn 3, xã Phú Sơn.  

Ngày vào Đảng: . Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2010:Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thôn 3, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 10/2008 đến nay:Thôn trưởng Thôn 3, xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

        Được sự tín nhiệm của bà con cử tri và Ủy ban MTTQ xã Phú Sơn hiệp thương, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại đơn vị bầu cử số 3. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng phục vụ xã nhà nói chung và Thôn 3 nói riêng. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

        1. Luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

         2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND, HĐND xã chỉ đạo nhằm xây dựng các phong trào của Thôn 3 ngày càng phát triển đi lên.

         3. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, các chi hội đoàn thể tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phòng trào do cấp trên và địa phương phát động. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để kịp thời đưa đến tận người dân, giúp cho nhân dân đầu tư phát triển vào sản xuất, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân; Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, nhân dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

        4. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

         Là một người cán bộ cũng là người dân trong thôn, tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng thôn 3 và xã Phú Sơn ngày càng phát triển. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

 

6. VÕ KIM PHƯỢNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

Họ và tên thường dùng: VÕ KIM PHƯỢNG

Họ và tên khai sinh:  VÕ KIM PHƯỢNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1988.             Giới tính: Nữ.            Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 8, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 8, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191668202. Ngày cấp: 26/3/2020. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Tiểu học.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường TH&THCS Phú Sơn.

Nơi công tác: Trường TH&THCS Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:01/8/2014. Ngày chính thức: 01/8/2015.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 4/2010 đến nay:Giáo viên Trường TH&THCS Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

      Bản thân tôi rất vinh dự là người đại diện cho giáo viên Trường TH&THCS trên địa bàn toàn xã tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ xã hiệp thương lựa chọn,  giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

      - Bản thân luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh. Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      - Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục việc truyền đạt kiến thức theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trên địa bàn là điều mà tôi quan tâm nhất.

      - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục học sinh.

      - Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

     - Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

7. LÊ NGUYỄN HUYỀN TRANG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

 

Họ và tên thường dùng: LÊ NGUYỄN HUYỀN TRANG

Họ và tên khai sinh:  LÊ NGUYỄN HUYỀN TRANG

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1991.            Giới tính: Nữ.          Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: 1037B1Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191736912. Ngày cấp: 23/7/2018. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Kế toán - Tin học.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.    

Ngày vào Đảng: 20/11/2020. Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2020:Cán bộ Văn thư - Lưu trữ, Thủ quỹ xã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2021 đến nay:Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

           Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử HĐND xã Phú Sơn, khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm nặng nề bởi nếu được trúng cử tôi sẽ là đại biểu HĐND xã, nhưng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, CNH-HĐH đất nước đòi hỏi mỗi người đại biểu HĐND phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hăng hái, tìm hiểu đời sống nhân dân để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND xã Phú Sơn, khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

          1. Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND xã.

        2. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

         3. Cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND xã, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND xã.

         4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND xã, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong xã bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

        5. Đối với địa bàn nơi ứng cử: Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND xã, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội địa phương mình và trong phạm vi khả năng của minh, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: THÔN 4

SỐ ỨNG CỬ VIÊN: 07 NGƯỜI, SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU : 04 NGƯỜI

1. VÕ THỊ PHƯƠNG HẰNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: VÕ THỊ PHƯƠNG HẰNG

Họ và tên khai sinh:  VÕ THỊ PHƯƠNG HẰNG

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1986.           Giới tính: Nữ.             Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 5, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191655951. Ngày cấp: 27/5/2020. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính.

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng: 05/6/2009. Ngày chính thức: 05/6/2010.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

- Từ tháng 11/2007 đến tháng 9/2015:Cán bộVăn thư - Lưu trữ xã Phú Sơn.

- Từ tháng 10/2015  đến tháng 3/2016:Cán bộVăn thư - Lưu trữ , Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Sơn.

- Từ tháng 4/2016 đến nay:Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          Nhiệm kỳ 2016-2021 tôi đã được cử tri thôn 4 tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND xã. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao cho.

          Nhiệm kỳ này tôi tiếp tục được Hội LHPN xã và UBMT xã hiệp thương, giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã và được UBBC xã phân bổ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, thuộc thôn 4. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Thôn, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.

          Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

         1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri, lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, chính sách xã hội liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,...thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

         2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

         3. Chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.

         4. Chú trọng công tác phát triển hội viên, làm thế nào để chị em tìm đến, ở lại và gắn bó lâu dài với Hội. Xây dựng các chương trình phát triển nguồn vốn giúp hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.

         5. Để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, các uy ước, hương ước của địa phương.

 

2. NGUYỄN THỊ HỒNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG

Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ HỒNG

Ngày, tháng, năm sinh: 12/4/1969.             Giới tính: Nữ.              Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Thôn4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Số CMND: 191206691. Ngày cấp: 28/3/2017. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 08/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị:

- Ngoại ngữ:        

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 4; Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 4, xã Phú Sơn.

Nơi công tác: Thôn 4, xã Phú Sơn.  

Ngày vào Đảng: . Ngày chính thức:

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 7/2011 đến tháng 9/2015: Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 4; Cộng tác viên Dân số; Y tế thôn bản Thôn 4, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 10/2015đến nay:Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thôn 4; Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thôn 4; Cộng tác viên Dân số; Y tế thôn bản Thôn 4, xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

           Nhiệm kỳ 2016 – 2-21 bản thân tôi rất vinh dự được cử tri thôn 4 giới thiệu và bầu làm đại biểu HĐND. Trong nhiệm kỳ qua, bản thân luôn phấn đấu, phát huy hết năng lực, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu HĐND, được HĐND xã Khóa X đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và khen thưởng. Nhiệm kỳ này, bản thân lại một lần nữa vinh dự được cử tri trong thôn và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Nếu được bà con cử tri tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi tái cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách của một người đang sinh sống và làm việc tại thôn, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

         1. Phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên tất cả các lĩnh vực.

         2. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng lên cấp có thẩm quyền.

        3. Cùng với Ban quản lý thôn vận động nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm xây dựng thôn 4 ngày càng vững mạnh.

        4. Để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực không ngừng nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

 

3. VÕ QUANG HƯNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên thường dùng: VÕ QUANG HƯNG

Họ và tên khai sinh:  VÕ QUANG HƯNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1983.                    Giới tính: Nam.                Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quê quán: Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Nơi ở hiện nay: Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà.

Số CMND: 191528868. Ngày cấp: 05/6/2015. Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không.

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xãPhú Sơn.

Nơi công tác: UBND xã Phú Sơn.

Ngày vào Đảng:24/5/2005. Ngày chính thức: 24/5/2006.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Đại biểu HĐND xã Phú Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 7/2003 đến tháng 12/2004:Cán bộVăn thư xãPhú Sơn.

- Từ tháng 01/2005 đến tháng 5/2010:Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2011: ĐUV, PCN.UBKT Đảng ủy, VP-TKxã Phú Sơn.

- Từ tháng 6/2011 đến tháng 7/2012: ĐUV, PCT. HĐND, PCN.UBKT Đảng ủy xã Phú Sơn.

- Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2015:Đảng ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND; PCN.UBKT Đảng ủy; Bí thư Chi bộ 4, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2020: Đảng ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND; PCN.UBKT Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Chi bộ 4, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020:Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Chủ tịch HĐND; CN.UBKT Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Chi bộ 4, xã Phú Sơn.

- Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020:Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, CN.UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn xã Phú Sơn.

- Từ tháng 01/2021 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, CN.UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn xã Phú Sơn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

             Trong 2 nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 tôi đã được cử tri thôn 4 tín nhiệm bầu vào Đại biểu HĐND xã và được HĐND xã bầu giữ chức vụ PCT.HĐND xã 2 nhiệm kỳ, tại kỳ họp cuối năm 2020 được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao cho.

             Nhiệm kỳ này tôi tiếp tục được UBMT xã hiệp thương, giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã và được UBBC xã phân bổ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, thuộc thôn 4. Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Nên nếu được bà con cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Phú Sơn nhiệm kỳ này, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau:

           1/ Phát huy tốt khả năng và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời những vấn đề bức xúc, tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước HĐND xã và cấp trên.

           2/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tích cực tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cũng như các hoạt động của HĐND xã.

           3/ Với tư cách là đại biểu HĐND xã tôi sẽ cùng với các đại biểu tham mưu cho HĐND xã ban hành các Nghị quyết sát đúng với tình hình của địa phương nhằm đưa xã Phú Sơn nói chung và thôn 4 nói riêng ngày càng phát triển. Phát huy vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu HĐND trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND xã. Đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của bà con một cách kịp thời nhất.

          4/ Kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh.

          5/ Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi sẽ không ngừng học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những công việc trên cương vị được giao, xứng đáng là người đại biểu HĐND và niềm tin của cử tri.

 

4. LÊ VĂN KIÊN

TIỂU SỬ TÓM TẮT