Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
Ngày cập nhật 03/11/2020

Nhằm tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản (Công văn số 3258/UBND - GT) chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 về tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, được giao tại Công văn nêu trên, cụ thể tại Mục 8: Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, giám sát chặt chẽ cơ sở sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư tại địa phương, hàng năm có báo cáo tình hình thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định về việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm môi trường; báo cáo UBND tỉnh./.

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 105