Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Các công trình XDCB đã đầu tư xây dựng trong năm 2019
Ngày cập nhật 23/10/2019

Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019:

Đã thi công xây dựng các công trình với tổng mức đầu tư: 14.776.287.000 đồng gồm:

1. Công trình Trường Mầm non Phú Sơn với tổng mức đầu tư 4,795 tỷ đồng;

2. Nhà Văn hóa Phú Sơn (kết hợp hội trường) với tổng mức đầu tư 3,637 tỷ đồng;

3. Đường bê tông xã Phú Sơn (tuyến Ông Phong-ông Bụi): 3 tỷ đồng;

4. Đường bê tông liên xã (tuyến Phú Sơn-Dương Hòa): 1,5 tỷ đồng;

5. Kè đá mặt sau trường Mầm non: 764,287 triệu đồng;

6. Cổng-hàng rào-san nền trụ sở UBND xã: 220 triệu đồng;

7. Cải tạo, sữa chữa Trạm Y tế: 300 triệu đồng;

8. Cải tạo sửa chữa trường Mầm non cơ sở chính 410 triệu đồng; 

9. Cải tạo sửa chữa trường Mầm non cơ sở Đồng Tân: 180 triệu đồng;

10. Cải tạo, sửa chữa trường TH&THCS cơ sở chính: 300 triệu đồng;

11. Cải tạo, sửa chữa trường TH&THCS cơ sở Đồng Tân: 270 triệu đồng;

12. Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh trường TH&THCS: 400 triệu đồng.

Trong đó hầu hết các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng còn 03 công trình đang tiếp tục thi công gồm: Nhà Văn hóa Phú Sơn (kết hợp hội trường, đường bê tông xã Phú Sơn (tuyến Ông Phong-ông Bụi); đường bê tông liên xã (tuyến Phú Sơn-Dương Hòa).

 

Phương Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 38