Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Đăng ký Dự án phát triển sản xuất năm 2020
Ngày cập nhật 23/10/2019

Các dự án phát triển sản xuất ở xã Phú Sơn năm 2020 đã đăng ký:

TT

Tên dự án

Địa điểm

thực hiện

Dự kiến Quy mô đầu tư

 

Kế hoạch 2020

Chủ đầu tư

Đối tượng thực hiện, chủ thể liên kết

Dự kiến Tổng mức đầu tư

 

Vốn sự nghiệp Chương trình NTM

Ngân sách địa phương, HTX, doanh nghiệp,… và các nguồn huy động hợp pháp khác

1

Dự án trồng Bưởi Da xanh, cam theo hướng hữu cơ, áp dụng hệ thống tưới nước tự động

xã Phú Sơn

2,5 ha

400

100

300

20 hộ

Doanh nghiệp

2

Dự án phát triển Dê bán thâm canh liên kết theo chuỗi giá trị

xã Phú Sơn

36 con

365

80

285

9 hộ

Doanh nghiệp

3

Dự án phát triển gà đồi liên kết theo chuỗi giá trị (hướng đến xây dựng thương hiệu gà đồi Phú Sơn sản phẩm OCOP)

xã Phú Sơn

20000 con

1200

240

960

20 hộ

Doanh nghiệp

4

Dự án phát triển nuôi lợn an toàn sinh học hướng hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị

xã Phú Sơn

50 con

400

100

300

5 hộ

Doanh nghiệp

5

Mô hình giống cây lâm nghiệp thân thiện môi trường

xã Phú Sơn

0,05

80

15

65

1 hộ

Doanh nghiệp

 

Tổng cộng

 

 

2445

535

1910

 

 

 

 

 

Phương Nam
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 34