Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo xã Phú Sơn
Ngày cập nhật 14/05/2019

I. Lãnh đạo xã Phú Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đồng chí Đỗ Viết Tùng, Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Võ Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3. Đồng chí Nhâm Thị Hiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4. Đồng chí Phan Viết Phương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

5. Đồng chí Hà Phương Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN

II. Lãnh đạo xã Phú Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020

1. Đồng chí Nhâm Thị Hiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2. Đồng chí Phan Viết Giáo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Đồng chí Đỗ Viết Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4. Đồng chí Võ Quang Hưng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

5. Đồng chí Nguyễn Hải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN

Phương Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 86