Tìm kiếm tin tức
Tổ chức bộ máy hành chính xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật 14/05/2019

A. Tổ chức bộ máy hành chính xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

I. ĐẢNG ỦY 

1. Đồng chí Đỗ Viết Tùng, Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Võ Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3. Đồng chí Hồ Thị Hoài, Văn phòng Đảng ủy

II. HĐND

1. Đồng chí Phan Viết Phương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

III. UBND

1. Đồng chí Phạm Xuân Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND (QĐ phê chuẩn chức danh CT UBND ngày 30/6/2023)

2. Đồng chí Hà Phương Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

3. Đồng chí Nguyễn Hanh, Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp Hộ tịch

 

4. Đồng chí Lê Văn Giữa, công chức Văn hóa Xã hội

5. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Đảng ủy viên công chức Văn phòng Thống kê

6. Đồng chí Lê Trọng Cường, công chức Địa Chính Xây dựng

7. Đồng chí Lê Văn Kiên, công chức Địa chính Xây dựng

8. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, công chức Tài chính Kế toán

9. Đồng chí Nguyễn Thành Tín, Chỉ huy phó Quân sự

10. Đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ

11. Đồng chí Đỗ Thị Hương, Văn hóa - Đài Truyền thanh

12. Đồng chí Lê Văn Quyết, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi

*. Đồng chí Nhâm Thị Hiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND (Chuyển công tác ra UBMTTQVN thị xã từ ngày 20/6/2023)

*. Đồng chí Dương Văn Trung, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự (Đã nghỉ việc năm 2022)

*. Đồng chí Mai Thị Lan, công chức Văn hóa Xã hội (Đã nghỉ việc năm 2022)

IV. UBMTTQVN

1.  Đồng chí Lê Trọng Quốc, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN

2. Đồng chí Lê Thị Lành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Chi bộ Thôn 1

*. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN (Chuyển công tác ra Văn phòng UBND thị xã từ 04/6/2021)

V. HỘI NÔNG DÂN

*. Đồng chí Nguyễn Quang Báu, Chủ tịch Hội Nông dân (Đã nghỉ việc năm 2023)

VI. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

1. Đồng chí Võ Thị Phương Hằng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN

VII. HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch Hội CCB, PCT UBMT

2. Đồng chí Lê Văn Nhân, PCT Hội CCB, PCT Hội Nông dân

VIII. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Bí thư Đoàn TN

2. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, PCT Hội LHPN

IX. CÔNG AN XÃ

1. Đồng chí Đảng ủy viên, Hoàng Trung Giang, Trưởng Công an xã

2. Đồng chí Phan Đình Thạch, Phó Trưởng Công an xã

 

B. Tổ chức bộ máy hành chính xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

I. ĐẢNG ỦY 

1. Đồng chí Nhâm Thị Hiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2. Đồng chí Phan Viết Giáo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Đồng chí Hồ Thị Hoài, Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy

 

II. HĐND

1. Đồng chí Võ Quang Hưng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

III. UBND

1. Đồng chí Đỗ Viết Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

2. Đồng chí Nguyễn Hải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

3. Đồng chí Dương Văn Trung, Đảng ủy viên, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự

4. Đồng chí Lê Văn Giữa, Ủy viên UBND, công chức Văn hóa Xã hội

5. Đồng chí Hà Phương Nam, Đảng ủy viên, công chức Văn phòng Thống kê

6. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, công chức Văn phòng Thống kê

 

7. Đồng chí Lê Trọng Cường, công chức Địa Chính Xây dựng

8. Đồng chí Lê Văn Kiên, công chức Địa chính Xây dựng

9. Đồng chí Phan Viết Phương, công chức Tư pháp Hộ tịch

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, công chức Tài chính Kế toán

11. Đồng chí Mai Thị Lan, công chức Văn hóa Xã hội

 

12. Đồng chí Lê Văn Nhân, Chỉ huy phó Quân sự, Kiểm tra Đảng ủy

 

13. Đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

 

14. Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Văn hóa - Đài Truyền thanh

15. Đồng chí Nguyễn Thị Bích, Tạp vụ

 

16. Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Bảo vệ

17. Đồng chí Lê Văn Quyết, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi

IV. UBMTTQVN

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN

2. Đồng chí Lê Thị Lành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, PCT Hội LHPN

V. HỘI NÔNG DÂN

1. Đồng chí Nguyễn Quang Báu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân

VI. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

1. Đồng chí Võ Thị Phương Hằng, Chủ tịch Hội LHPN

VII. HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Đồng chí Nguyễn Hanh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB

 

VIII. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đồng chí Lê Trọng Quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN

2. Trần Thị Xê, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

IX. CÔNG AN XÃ

1. Đồng chí Hoàng Trung Giang, Trưởng Công an xã

2. Đồng chí Phan Đình Thạch, Phó Trưởng Công an xã

 

 

 

 
Phương Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3