Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Kỳ họp thứ 10, HĐND xã khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 03/11/2020
Kỳ họp thứ 10, HĐND xã khoá X

Sáng 07/7/2020, HĐND xã Phú Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự kỳ họp có đồng chí Văn Viết Cảm - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn xã; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể xã, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng các thôn và 19/20 đại biểu HĐND xã.

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã, sự giúp đỡ của các ban, ngành của Thị xã, của Tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh tổng hợp của của Đảng bộ và nhân dân trong xã để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị, nên tình hình chung đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều lĩnh vực đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, vượt và đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã đề ra, tạo cơ sở để phát triển trong thời gian còn lại của năm 2020.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, ổn định và tiếp tục chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mở rộng sản xuất, tiếp tục thực hiện đề án phát triển kinh tế vùng gò đồi, xây dựng nông thôn mới; tổng giá trị sản phẩm ngành lâm nghiệp, nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng được nâng lên; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được chú trọng đúng mức, đã phục vụ có hiệu quả cho phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được tạo tiền để xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Giá trị tổng sản phẩm (GO): 48,8 tỷ đồng, đạt 56,74% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GO: 10,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19,6 tỷ đồng, đạt 51,58% KH.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về phê duyệt Quyết toán Ngân sách xã năm 2019, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021, Nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 HĐND xã.

HĐND xã đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 1016-2021 đối với bà Nhâm Thị Hiên; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Đỗ Viết Tùng và bầu bà Nhâm Thị Hiên làm Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Phương Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 9