Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Kết quả lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng của BPTN&TKQ (Quý IV/2019)
Ngày cập nhật 20/11/2019

UBND xã ban hành Thông báo số: 24/TB-UBND, ngày 20  tháng 11 năm 2019 về kết quả lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng của BPTN&TKQ (Quý IV/2019)

Tập tin đính kèm:
Phương Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4