Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/03/2019

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Theo đó, từ năm 2019 tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kể cả cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo sẽ phải chấm điểm để làm cơ sở đánh giá, phân loại cuối năm. Mỗi chức danh sẽ được đánh giá, chấm điểm và phân loại theo một bảng điểm riêng với số điểm tối đa là 100 điểm. Việc chấm điểm được thực hiện theo từng quý và gửi cho Sở Nội vụ để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng ạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Tập tin đính kèm:
Cập nhật tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3