C:\Fportal\HuongThuy\phuson.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Thủ tục hành chính Địa chính - Xây dựng cấp xã
Ngày cập nhật 12/11/2021

LĨNH VỰC "NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN" (05 tthc) (Không liên thông)

LĨNH VỰC "QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN" (02 tthc) (Không liên thông)

LĨNH VỰC "NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN" (02 tthc) (Liên thông)

LĨNH VỰC "TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG" (27 tthc) (Không liên thông)

Xem chi tiết tại đây:

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 106