Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Thông báo về việc niêm yết lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.
Ngày cập nhật 27/01/2021

Ngày 21/01/2021 UBND xã Phú Sơn ban hành Thông báo số 01/TB-UBND Về việc tiến hành niêm yết công khai bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất số 961 tờ bản đồ số 01 của bà Trần Thị Lộc tại trụ sở UBND xã Phú Sơn trong thời gian 15 ngày kể từ  ngày 22/01/2021 để các chủ sử dụng đất liền kề với thửa đất nêu trên đến để ký xác nhận theo quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Mỹ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6