Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Kết quả lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng của BPTN&TKQ (Quý II/2020)
Ngày cập nhật 17/11/2020

   UBND xã ban hành Thông báo số: 22/TB-UBND, ngày 01  tháng 7 năm 2020 về kết quả lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng của BPTN&TKQ (Quý II/2020)

Tập tin đính kèm:
Mỹ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6