Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Xã Phú Sơn dẫn đầu về cải cách hành chính trong năm 2016
Ngày cập nhật 18/09/2017
Ngày 30 tháng 8, UBND thị xã Hương Thủy đã có báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBND các xã, phường năm 2016, UBND xã Phú Sơn dẫn đầu công tác này với số điểm 89,5/100 số điểm có nhiệm vụ được giao.
Điểm trung bình đạt được của 12 xã, phường theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2016 là hoàn thành 73,03% tổng số điểm có nhiệm vụ được giao. Điểm số tương đối đồng đều ít có sự chênh lệch giữa các xã, phường. UBND xã Phú Sơn dẫn đầu với số điểm 89,5/100 số điểm có nhiệm vụ được giao (tương ứng với 89,5% số điểm).
Có 04/12 xã, phường đạt từ 78-89,5% số điểm, xếp vào nhóm tốt, chiếm tỷ lệ 33,3% trong tổng số các xã, phường là các xã Phú Sơn, Thủy Tân, các phường Thủy Lương, Thủy Dương; 04 xã, phường đạt từ 69,25 - 77,75% số điểm, xếp vào nhóm khá là các phường Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Phương và xã Thủy Thanh; 04 xã đạt từ 53,75 - 65,75% số điểm, xếp vào nhóm trung bình là các xã Thủy Phù, Dương Hoà, Thủy Vân và Thủy Bằng.
Kết quả đánh giá, xếp loại trên đây đã phản ánh công tác CCHC trong năm 2016 ở các xã, phường một cách khách quan, trung thực. Đây là cơ sở giúp người đứng đầu xác định những mặt mạnh cũng như những tồn tại hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ CCHC trong năm, từ đó có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện kế hoạch công tác CCHC của năm 2017 và những năm tiếp theo.
Nguồn: Xuân Liêm.huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4