Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 09
Ngày cập nhật 20/05/2021

 

 

 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại đơn vị bầu cử số 09 (gồm xã Phú Sơn và xã Dương Hòa) có 05 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy. Trân trọng giới thiệu đến quý vị Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND thị xã.

1. NHÂM THỊ HIÊN

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Được giới thiệu ra ứng cử để có thể trở thành đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là một vinh dự lớn cho bản thân Tôi, đồng thời Tôi cũng hiểu được những trọng trách mà mình phải luôn nỗ lực thực hiện để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND nhiệm kì 2021 – 2026, Tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau:

   1/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND thị xã, xã.

    Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

    2/ Cùng với tập thể tham mưu, đề xuất các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

     3/ Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cải cách hành chính, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền thật trong sạch vững mạnh.

    4/ Phát huy tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND thị xã, xã đề ra.

2. NGUYỄN VĂN HIỀN

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự giới thiệu của Ban chấp hành Đảng bộ xã và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 -  2026. Tôi rất vinh dự, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phát huy tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bản thân tôi dự kiến chương trình hành động cụ thể như sau:

1. Bản thân sẽ tập không ngừng nâng cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ nhận thức cũng như năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực. Đồng thời tham gia thảo luận quyết định những vấn đề trọng tâm của địa phương như phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền. 

2. Nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp trên địa bàn xã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII.

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với Đảng và Nhà nước.

4. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thị xã, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

5. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm.

6. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

3. NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Thuỷ, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri toàn thị xã.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND thị xã, là người công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương, tôi sẽ tham gia tích cực công tác giám sát thực thi pháp luật. Đại biểu HĐND là đại biểu của dân, do dân bầu ra nên việc đầu tiên phải nghĩ đến là hành động vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

  Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND thị xã, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm Sát, tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thi hành các chính sách đối với người có công, đối với các xã miền núi nơi tôi ứng cử. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát thị xã Hương Thuỷ tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong hoạt động điều tra như phê chuẩn các lệnh bắt tạm giữ, tạm giam đều phải có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Phối hợp tốt với cơ quan điều tra tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tham nhũng, các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tôi sẽ cố gắng  thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được xử lý theo pháp luật.

Phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND thị xã sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn thị xã phát triển nhanh hơn góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4. ĐẶNG THANH SÁNG

 

 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa toàn thể cử tri!

Bản thân tôi rất vinh dự được sự tín nhiệm của cử tri nơi tôi công tác, cử tri nơi cư trú và Ủy ban MTTQVN thị xã hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026, được Ủy Ban Bầu cử thị xã phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 09. Nếu được bà con nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi vào Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin xây dựng chương trình hành động gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, là một đại biểu hội đồng nhân dân, phải hết sức gần gũi với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh một cách chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; đồng thời, mình cũng là người phải chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, nghị quyết của Hội đồng đến nhân dân để nhân dân biết, hiểu và thực hiện. Thực hiện đúng chủ trương dân biết, dân bàn và dân kiểm tra, giám sát, dân hưởng thụ.

Thứ hai,  không ngừng nghiên cứu nắm bắt kỹ các luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của thị xã cũng như hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện tốt việc xây thế trận nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ ba, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, dự bị động viên rộng khắp, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội lâu dài; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương, bảo vệ chính quyền và nhân dân;

Thứ tư, chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đến vấn đề chính sách, an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách, người có công,… Bên cạnh đó tôi cùng sẽ tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền của thị xã quan tâm đúng mức đối với các gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tạo điều kiện về công ăn, việc làm, hỗ trợ vay vốn, …cho cán bộ chiến sỹ DQTV, DBĐV phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, yên tâm làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề cho Bộ đội xuất ngũ để các em có một nghề vững vàng bước vào đời.

5. TRẦN BẢO TRÌNH

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử thị xã tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 gồm: xã Phú Sơn và xã Dương Hòa. Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm.

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần xây dựng Chính quyền trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công;  phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hương Thủy của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 5