Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Chế độ ưu đãi dành cho người có công giúp đỡ cách mạng
Ngày cập nhật 03/11/2020

    Theo quy định tại điều 32 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2019 Hợp nhất pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì '' Người công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm bao gồm: 

1. Người được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;

2. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

3. Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến;

4. Người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.  

    Theo quy tại Điều 33 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2019 thì chế độ ưu đãi người có công gồm:  

1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niêm chương " Tổ quốc ghi công hoặc bằng " Có công với nước" và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng kỷ niêm chương " Tổ quốc ghi công hoặc bằng " Có công với nước" được hưởng trợ cấp hằng tháng và chế độ ưu đãi khác như đối với thân nhân liệt sĩ được quy định tại pháp lệnh này.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

3. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

4. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tập tin đính kèm:
Mỹ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 40