Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Ngày cập nhật 03/11/2020

    Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2013 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Trong điều kiện nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách trong cả nước còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở thì đây là việc làm cụ thể, thiết thực. Theo đó, quyết định này quy định cụ thể về nguyên tắc, đối tượng và điều kiện áp dụng chính sách cũng như mức hỗ trợ cho hộ gia đình người có công với cách mạng có một hoặc nhiều người có công với cách mạng.

   Theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG chính sách hỗ trợ này được áp dụng đối với hộ gia đình người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sỹ; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở, phải sửa chữa khung, tường và thay thế mái nhà.

   Về mức hỗ trợ

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) với mức sau:

Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để  xây mới nhà ở, hỗ trợ 20 triệu đồng đối với trường hợp sữa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Các hộ gia đình nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên có thể chủ động làm đơn và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí về nhà ở tới Ủy ban nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Mỹ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 85