Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Đăng ký dự án công trình XDCB năm 2020
Ngày cập nhật 23/10/2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020

Tập tin đính kèm:
Phương Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6